Silný klíma zákon

Chceme kľúčový zákon pre klímu / Rok 2022 Slovensku prinesie prvý strešný zákon pre ochranu klímy. Ministerstvo životného prostredia má navrhnúť, vláda odobriť, parlament prijať a prezidentka podpísať legislatívu, ktorá pomôže dekarbonizovať ekonomiku a spravodlivo transformovať spoločnosť. Jednoducho nás nasmerovať k uhlíkovej neutralite.

Nebude to však len tak. Aby zákon nebol len veľa slov na papieri, no priniesol reálnu ochranu pred klimatickou krízou, musí byť silný a jasný. A to naozaj chceme! Pridaj sa k nám!

Chceme ….

1. Ciele

1.1

Chceme

Určiť ročné emisné rozpočty

Zákon definuje tzv. sektorové ciele pre jednotlivé sektory (doprava, budovy a pod.), ktorými určuje % zníženia do roku 2030. Napriek tomu, že ročné emisné rozpočty  v zákone chýbajú, v prípade neplnenia plánov prijatých ministerstvami na plnenie sektorových cieľov môžu byť na podnet vlády navrhnuté ďalšie krátkodobé opatrenia. Navrhnuté sektorové ciele však nateraz považujeme za nedostatočne ambiciózne.

1.2

Chceme

Vybudovať regionálne kapacity

Zákon ustanovuje povinnosť prijímať strategické a akčné dokumenty v oblasti dekarbonizácie a adaptácie aj na úrovni regiónov, miest a obcí. Pre tvorbu týchto dokumentov zodpovedné ministerstvá vytvoria potrebné metodiky a pre podporu dekarbonizácie samospráv vzniknú tzv. Regionálne centrá udržateľnej energetiky.

1.3

Chceme

Upratať dáta o emisiách, aby boli kvalitné, zrozumiteľné a prepojené s klima-politikami

V zákone absentuje bližšie definovanie spôsobu dátového manažmentu, na základe ktorého budú pripravované, prijímané a priebežne aktualizované klimatické politiky, nástroje a opatrenia.

2. Kontrola

2.1

Chceme

Zaviesť reporting plnenia dekarbonizačných cieľov a emisných rozpočtov

Zákon obsahuje bližšie definovaný spôsob, akým má byť plnenie cieľov a opatrení kontrolované, pričom v tomto smere sa kontrola cieľov deje cez pravidelný reporting, ktorý má zo strany prebiehať každé dva roky.  Pričom každoročne sa zverejňuje správa o plnení klimatických cieľov. 

2.2

Chceme

Vytvoriť nezávislý expertný orgán

Prijatím zákona vznikne tzv. Rada pre klimatickú zodpovednosť – odborný, nadrezortný orgán, ktorý dohliada na kvalitu prijímaných strategických dokumentov, na ich plnenie ako aj na plnenie jednotlivých klimatických cieľov. Pri rade by mal pôsobiť výbor zástupcov občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií reprezentujúcich budúce generácie najviac postihnuté zmenou klímy.

3. Vymáhanie

3.1

Chceme

Klimatickú žalobu

Zákon dáva verejnosti možnosť prostredníctvom žaloby žiadať posúdenie, či sú prijaté sektorové plány v súlade s klimatickými cieľmi stanovenými v zákone. Na súd bude možné sa obrátiť aj v prípade nečinnosti pri dosahovaní klimatických cieľov.

3.2

Chceme

Finančné sankcie

Ustanovuje napríklad sankcie v podobe udeľovania pokuty samosprávam, či ministerstvám a iným orgánom štátnej správy v prípade neplnenia povinností na úseku sprístupňovaní informácií, ale aj v prípade neplnenia stanovených záväzkov pri opätovnom napomenutí. 

Prečo potrebujeme silný klimatický zákon?

Súčasné zákony pokrývajú len približne polovicu sektorov, v ktorých treba znížiť emisie. To jednoducho nestačí. Slovenský klimatický zákon má určiť jasnú cestu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality najneskôr v roku 2050, a to vo všetkých oblastiach.

Nový zákon je príležitosť, aby sme využili nevyhnutnú transformáciu spoločnosti a to spravodlivo pre všetkých. Ak má klimatický zákon naozaj priniesť potrebnú zmenu, musí obsahovať tri oblasti, bez ktorých nebude fungovať: ciele, kontrolu a vymáhateľnosť.

Novinky

Podporovatelia

Verejné inštitúcie

Goethe-Institut Slovensko

Organizácie

Front ľavicovej mládeže

Dúhový PRIDE Bratislava

Občan, demokracia a zodpovednosť

OZ Stromy zdravia

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Slovenská klimatická iniciatíva

Slovenská asociácia študentov medicíny

Upracme Slovensko

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

ArTUR

Vlk, ktorý nikdy nespí

Bratislavský spolok medikov

Únia materských centier

Zerowaste Slovensko

OZ STRUK

Manifest 2020

živica

Nadácia Cvernovka

Sloboda zvierat

Fallopia

Inštitút pre pasívne domy

EKOPOLIS

Cyklokoalícia

Cyklokuchyňa

3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

OZ pre Dolinu

SOSNA

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov

Inštitút klimatickej neutrality

Brečtan oz

sosna

Pestrec

Znepokojené matky

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)

UMS

Firmy

ORNIS s.r.o.

BEZOBALiS

VILA spol. s r.o. Architektonická kancelária

Ing. arch. Mária Hajasová

Slamák.sk, s.r.o.

ENVIS, s.r.o.

HART s.r.o.

Ecowalk.sk

Denkstatt Slovensko s.r.o.

crafting plastics! studio

VÚB, a.s.

Podporovatelia

Lukáš Švrček

Viki Beličáková

Henrieta Pagurková

Michaela Molnárová

Angelika Cibulková

Klára Horváthová

Ema Jeleňová

Oliver Hazucha

Michaela Džubáková

Lenka Juračková

Alena Domorakova

Klára Vítková

Rebecca Balejová

Lenka Valeková

Zuzana Ďurišová

Erika Polereczká

Beáta Gavlasová

Alena Dodokova

Romana Turčanová

Szokol Milán 2529

Lukáš Náhlik

Matej Sebechlebský

Lenka Miterková

Andrej Hašta

Peter Ludrovský

Marian Šikula

Michal BORSKY

Andrea Borska

Jana Zemanova

Blažena Némová

Bibiana Pufflerova

Boris Farkaš

Jarmila Filadelfiová

Miloslava Hazuchová

Karolina Hauer

Katarina Hubova

Kaťa Farkašová

Michal Balaš

Jana Cviková

Lukáš Zorád

Dušan Ondrušek

Pavol Lacko

Daniela Lamačková

Erika Mészárosová

Vladimír Kohút

Jozef Koššuth

Zdenka Rabayová

Robert Wilsch

Martina Wilsch

Matúš Bakyta

Katarína Szitkeyová Wiedermannová

Martin Bútora

Daniela Fröhlichová

Erik Mihalčin

Viktória Jakabová

Adrian Rajter

Zuzana Tichá

Zora Bútorová

Olga Snajdrova

Lenka Hrúzová

Šarlota Pufflerová

Marta Prokopova

Jana Jablonická Zezulová

Timea Šafariková

Timea Baffiova

Pavol Cuninka

Adriána Henčeková

Tomáš Gašparovič

Michaela Vašková

Dominika Psárska

Tatiana Nemcova

Diana Puvakova

Michal Wiezik

Tina Gažovičová

Tomáš Kubiš

totalne bludy fasisticka kontrola nezmyselnych ukazatelov

Daniela Krizikiova

Vladimír Tóth

Lýdia Supeková

Jaroslav Novák

Radovan Kramár

Lenka Balážovičová

Lara Motrot

Nadežda Brathová

Miroslav Kral

Marcel Glasa

Ján Žember

Daniela Anna Bieleková

jakub stehlík

Gabriel Gabriel Quirschfeld

Leontina Berkova

Denisa Púchyová

Jakub Hruška

Vivien Kvasnicová

Tímea Galliková

Dominika Vaščáková

RÓBERT Róbert Mako

Mikuláš Prokop

Alexandra Müllerová

Peter Lovecky

Karolína Kajanová

Kristina Krištofičová

Anna Jurovčíková

Katarína Benková

Jakub Masár

Kristina Rozicova

Izabela Bedajova

Eva Kuláková

Matúš Leviczki

Nina Hanesová

Sebastián Nemčič

Miroslava Vicianová

Sára Zsemlyová

Boris Javorsky

Ivana Syrovátková

Barbora Šimkovičová

Daniela Figurová

Bibiana Jajcay

Michaela Maxwell

Marta Kralikova

Ing. Pavol Huťka

Samuel Ivančík

Laura Dušeková

Alexandra Bitušíková

Miro Jelok

Michal Pospíšil

Richard Bratinka

Alica Cvečková

Dana Tomečková

Marek Jurčo

Daniela Krajčová

Tamara Almášiová

Samuel Dudlák

Jana Pavlíková

Jozef Šibík

Peter Mihók

Mariana Mojsjuk

Jakub Hrubovský

Marianna Maruniaková

Lenka Kominková

Nikol Znášik

Viktória Kučerkova

Silvia Rybárová

Alžbeta Poloňová

Jana Hrozeková

Dorota Kavická

Eva Mikolajczyková

Michaela Balazova

Zuzana Puškášová

Kristína Skučková

Emília Trendafilova

Magdaléna Pastvová

Zuzana Gráczová

Maria Caganova Horska

Zdenka Remenárová

Martina Kosnová

zuzana kupcova

Dorota Lesanská

Martin Bolha

Ivana Kocka

Dominika Vankova

Ján Brtko

Zuzana Stefany

Simona Stabó

Eva Novotna

Luboslava Tomanova

Barbora Detvayová

Tereza Viglasova

Patricia Skovajsova

Benita Bučková

Alexandra Grznárová

Andrea Ivancova

Simona Fülöpová

Alexander Barot

Petra Mihalovicsova

Eva Bolibruchova

Erik Mikletič

Barbora Manuel

Mariia Kniazieva

Ivana Kolárik Havranová

Hana Hroziencikova

Silvia Ravasova

Maria Stanovicova

Andrea Daňová

Alexandra Kozaňáková

René Ivanič

Zuzana Szabova

Martin Čupka

Peter Kochelka

Patrícia Kráľová

Petra Mórová

Aneta Dankova

Peter Kočiš

Alena Brindova

Marián Marián Béla

Petra Sedlak Houskova

Adrian Chreň

Apolonia Pecka Sejkova

Viktor Varga

Jana Števuľová

Sabina Bebčáková

Katarína Rezáková

Zora Zubova

Ondrej Bednár

Kristína Brázdilová

Peter Sabo

Lenka Banasová

Ester Demjanová

Ľudmila Šothová

Romana Hrošová

Juraj Droppa

Adriana Rasiova

Peter Kralovič

Monika Vyskupová

Peter Škyrta

Jessica Ďuratná

Jakub Čvirik

Marcela Hrapkova

Viktor Albert

Nina Mateckova

Katarína Vdovcová

Andrej Shadura

David Lazar

Sára Adamčíková

Dušana Dokupilová

Katarína Klimová

Tatiana Blažeková

Lukáš Osvald

Erik Baláž

Samuel Pačenovský

Henrich Pifko

Matúš Pavlovič

Simona Kallova

Denisa Vološčuková

Matej Laszlo

Nora Kúdelová

Dominika Mičudová

Ivana Kohutková

Ema Sokolová

Jana Ujcsek

Lea Rakova

Rebecca Gregušová

Michaela Kacvinská

Martina Tazka

Petra Zembjaková

Miroslava Kusnirova

Lucia Prieberová

Martin Tirpak

Michaela Mlynarova

Michaela Ďaďová

Lucia Markovičová

Lucia Kobzová

Lenka Csanak Pancurák

Monika Machútová

Andrea Minichová

Jozef Almasy

Ema Gašparová

Veronika Božiková

Lenka Bělíková

Simona Štefaňáková

Dominika Janekova

Erika Tain

Michaela Glasnáková

Mária Matovičová

Tamara Lazrová

Linda Sopková

Veronika Zámečníková

Júlia Gabajová

Zuzana Schwartzová

Emma Leviusová

Andrea Stoklasová

Nikoleta Kleinová

Danica Ondrusová

Simona Pustová

Viktorie Balková

Sabína Sanislóová

Vanda Vargová

Silvia Vajayova

Miroslava Kocúrová

Monika Sivulič

Silvia Kostolanská

Alžbeta Žiaková

Miloš Medo

Ema Jackaninová

Samuel Farkaš

Lenka Kopuncová

Miroslava Lišková

Zuzana Přibylová

Valéria Nemcová

Laura Ferancová

Terézia Kvašňovská

Michaela Mikulková

Sebastián Kosír

Silvia Zbončáková

Mária Kekelakova

Ivona Hodasová

Gabriela Pošteková

Anna Berková

Žofia Bieleková

Simona Košiarčiková

Viera Jakubcova

Ľubica Dvončová

Terézia Piršelová

Martina Buzinkaiová

Timea Miková

Nikola Kulichova

Marianna Petrovová

Mária Kubinová

Sára Jurovatá

Barbora Garguláková

Andrea Kršková

Martina Magyaricsová

Zuzana Grežďová

Bianka Masničáková

Nikola Tilgnerová

Jana Olejarova

Zuzana Olejar

Terézia Seresová

Lenka Borsanyiova

Soňa Kmeťová

Michaela Compelová

silvia volkova

Aneta Klimková

Viktória Pompurová

Alexandra Šuleková

Anna Mária Valčová

Barbora Hanusová

Natália Bačíková

Dominik Jakub

Andrej Čerňanský

Sarah Bednarikova

Dušan Bevilaqua

Alena Gajdošová

Jana Matulová

Martina Benova

Pavel Kriška

Zuzana Krišková

Kateřina Chajdiaková

Anna Velčická

Miroslav Velčický

Viktória Jančárová

Michaela Čipková

Alexandra Feješová

Sabrina Langová

Radka Slebodníková

Miriam Ivanová

Petra Popovičová

Lena Kodadová

Mária Dudášová

Marek Zozulák

Monika Martinčeková

Silvia Zozuláková

Marek Pavlík

Ales Berec

Robert Špaček

Peter Mezei

Rastislav Bocán

Soňa Kuricová

Tomáš Kukučka

Stanislav Vanek

Katarína Žúborová

Kristína Noveková

Adam Kunštek

Zuzana Kučerová

Natália Formánková

Daniela Oreska

Patrícia Králová

Marcela Bellová

Simona pilatova

Lucia Vlčková

Alžbeta Martinusová

Daniela Konečná

Petra Novosadová

Zuzana Martinková

Marco Keszely

Dominika NgoDucova

Sabína Komarnícka

Mária Bažíková

Agnesa Korcsogová

Adriana Kravcikova

Naďa Reháková

Zuzana Wilgová

Zuzana Korpášová

Irina Henderson

Lenka Vala

Petra Marinová

Terézia Molčanová

Veronika Chromeková

Dan Harťanský

Silvia Bakočková

Alica Dzúriková

Romana Kubicová

Magdaléna Jelenová

Peter Šabík

Barbora Antalová

Natálie Šelleová

Matej Mišík

Františka Daráková

Zuzana Bednárová

Katarina Jankechova

Anna Čerešňová

Daniela Kotorova

Barbora Formelová

Jana Žabka

Veronika Halastikova

Livia Vretenarova

Jana Gogová

Ivica Bavlšíková

Dominika Bátory

Kristína Izáková

Juraj Mitter

Michaela Kalábová

Martin Zicho

Inga Daxnerova

Veronika Šalgová

Barbora Polgarova

David Hamran

Michal Steranka

Lenka Kiššová

Eliáš Vozár

Natália Fronková

Veronika Ondrovičová

Karol Kalisky

Ladislav Klačanský

Barbora Hajtingerová

Ján Rohac

Juraj Mesík

Dorota Nvotova

Zuzana Púčiková

Zoltan Bachnak

Vladimir Melisik

Lucia Vanova

Tomáš Chabada

Tomáš Mihalička

Štefan Straka

Stanislav Krajčí

Barbara Dzurech Španková

Soňa Trubíniová

sona casarova

Katarína Šimončičová

Ľubica Šimkov

Zuzana Lukačovičová

Samo Smetana

Robert Švarc

Richard Bc. Richard Klein

Peter Rechtorík

Radka Farkašová

Peter Filo

Petra Slezakova

Peter Kontriš

Petra Duriskova

Pavel Melichar

Ondrej Kokavec

Natália Skupień Veľká

Naďa Studená

Monika Urickova

Monika Svetlikova

Michal Marton

Martin Rakovský

Matej Polonec

Monika Martišková

Martin Hojsík

Mária Beňačková Rišková

Maria Barankova

Lýdia Pribišová

Lubomir Kovarik

Lucia Tkacova

Ľubica Krištofová

Kristina Londakova

Lenka Lipárová

Lenka Bočincová

Lenka Adamčáková

Laco Oravec

Kvetoslava Beňáková

michal kuchÁr

Karol Krajnik

Richard Krivda

Katarina Baranikova

Katarína Poliačiková

Marta Kahancová

Jakub Fertáľ

Jana Mikysová

Zuzana Ivašková

Alen Siskova

Lucia Gregorová Stach

Zuza Fialová

Eugen Korda

Fedor Gömöry

Milan Duriska

Dorota Osvaldova

Dominika Dlhosova

Dominika Ľudviková

Denisa Konderlová

Juraj Demovič

Anna Danková

Daniela Laluhova

Daniela Blažejová

Daniel Rihák

Boris Meluš

Denis Bede

Barbora Komarová

Paulina Barankova

Andrej Novák

Andrej Lanák

Alena Škodroňová

Tomas Cekme

Adela Syslová

Viera Sláviková

Matej Vagač

Marcel Zajac

Ľubica Trubíniová

Peter Kralovič

Linda Kubalíková

Tomáš Havír

Iva Tahy

Alena Pavlíková

Anna Ungradyová

Peter Lipovský

Nina Marinová

Antoine De Hertogh

Martina Kolláriková

Mária Maxová

Dalia Gregorova

Marián Mališ

Veronika Baluchová

Martina Kopecká

Mária Žilinčíková

Katarina Bednarikova

Michael Matis

Michaela Majerová

Leo Pšenák

Zuzana Hudekova

Branislav Siklienka

Zuzana Duchová

Monika Zollerová

Jano Topercer

Marcel Uhrin

Lenka Flešárová

Ivana Maleš

Viktor Fudala

Matej Čička

Viera Henselová

Andrej Nižnanský

Viola Trávničková

Lenka Fuksová

Viera Minarovičová

Gabriela Čepičanová

Zuzana Beniačová

Silvia Sedláčková

Petra Melicherova

Kristína Žilinčárová

Marianna Dolinska

Veronika Horvath

Matej Hrbáň

Viktória Mesarčová

Marián Kováč

Kristína Zrnčíková

Juraj Balogh

Zuzana Jarošová

Mária struharova

Peťa Ogurčák Gamrátová Ogurčák Gamrátová

Martina Bazaldua

Marián Kučera

Luci Polakovic

Katarína Chrvalová

Ivana Čížová

Soňa Fábryová

Peter Taraba

Vilém Kurz

Radovan Sulla

Peter Hloušek

Marek Statelov

Ľuboslava Hloušková

Kristián Goč-Benka

Štefan Eichenberger

Helena Lubiscakova

František Jankovič

Eva Nečesaná

Zuzana Ondrušová

Vlado Mokráň

Jana Tomášková

Rastislav Raček

Martina Mažáriová

Rebeka Pšenáková

Katarína Pšenáková st.

Mikuláš Huba..

Marko Matušovič

Lucia Lišková

Kamila Poláčiková

Juraj Nvota

Juraj Hnilica

Jana Bučka

Sona Golisova

Daniela Hrončová

Milan Šagát

Viktor Kralovic

Zelmira Hudikova

Zuzana Bolhová

Matej Vrlák

Vladimír Molčányi

Veronika Hagovská

Veronika Bohušová

Alexander Vágner

Tamara Trubačová

Tomáš Samek

Tomáš Puškár

Zuzana Kmeťová

Štefan Čikovský

Soňa Diabelková

Ivana Eliašová

Simona Bačová

Silvia Herianová

Alexandra Pellicer Lengová

Róbert Horváth

Radoslava Kapitančíková

Radoslav Minár

Martin Maňák

Hana Fabry

Lea Petrusová

Petra Halmešová

Peter Hronec

Pavol Koreň

Paulína Chalmovská

Richard Kramár

Otakar Polák

Zuzana Oravcová

Oľga Balarová

Nora Krajniaková

Miroslav Bachura

Marek Kučera

Miroslava Vanková

Miroslava Rakovská

Mikulas Bernath

Michal Micovčin

Michal Lukáč

Konštantín Máté

Marta Fandlová

Marianna Pokrivkova

Mária Tatiana Cibirová

Marian Ferenc

Majo Škorica

Jela Maliarikova

Magdaléna Matyšáková

Lida Hruba

Lýdia Hric Machová

Lukáš Chmela

Ľudmila Pecháňová

Lucka Eštočinová

Ľubica Kubalova

Ľubica Grigelová

Ludmila Priehodova

Michala Lipkova

Lenka Terpáková

Laura Feníková

Eva Kováčechová

Mário Kmecz

Katarína Pšenák

Katarína Hrbáňová

Karol Bartok

Kamil Binek

Chiara Ulicna

Juraj Šprlák

Jozef Rundes

Jana Janovčíková

Aneta Janotová

Jana Kusá

Jana Meresova

Ivana Nemethová

Ivana Durkáčová

Ivan Sebíň

Igor Bukový

Vladimir Harajda

Sebastián Gonda

Viktória Gamrátová

František Mikuš

Dominika Lorencová

Marta Dlhošová

Daniel Breza

Daniela Šteflíková

Dana Mareková

Dan Kollár

Dáša Vallo

Petra Csefalvayova

Miloš Chabada

Anna Mesárošová

Iveta Benkova

Andrej Béder

Alexandra Poláková Suchalová

Andrea Pavkovicova

Alica Porubská

Alex Czompoly

Anna Hurajová

Adam Ogurčák

Pavol Jackovič

Jakub Hrbáň

Ďalšie subjekty

Psycho za klímu

Year of Climate Care 2022

Sona Parnicka, OZ občianska iniciatíva za zachovanie ZP v Starom Meste