Chcem sa pridať

Chcem ...

Vyplnením krátkeho formulára môžete ako jednotlivec, firma, organizácia, verejná inštitúcia či iný subjekt vyjadriť podporu za silný klimatický zákon. Dajte nám vedieť či sa chcete podieľať na verejnej komunikácií, opakovane zapájať do podporných aktivít alebo dostávať pravidelné informácie. Svojou podporou sa zaradíte medzi subjekty s vyššou spoločenskou zodpovednosťou a podporíte tak našu vyjednávaciu pozíciu.

Ako môžete podporiť prijatie
silného klimatického zákona

1

Podpíšte sa pod uvedené návrhy a zaraďte sa do zoznamu podporovateľov požadujúcich prijatie silného klimatického zákona

2

Podpíšte pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) k návrhu zákona, ktoré očakávame v priebehu septembra (oficiálne pripomienky budeme pripravovať, a budú vám k v čas dispozícii)

3

Verejne komunikujte potrebu prijať silný klimatický zákon, ako aj pozitívny plyv pre spoločnosť

4

Zdieľajte informácie o našej iniciatíve na sociálnych sieťach, v rámci vašich komunít a okolia

5

Prepojte nás s ďalšími dôležitými iniciatívami, organizáciami, firmami, či jednotlivcami vo vašom okolí

6

Napíšte nám (2 – 3 vety) dôvody, prečo si myslíte, že je potrebné prijať silný klimatický zákon, ktoré vieme používať vo verejnej komunikácií

7

Podište petíciu #klimaťapotrebuje, ktorá žiada vytvorenie komplexného plánu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality Slovenska